آموزشگاه طلا فنون شیراز

میدان ارم ، ابتدای بلوار جمهوری ، بعد از کوچه ۳۴ 

۰۷۱۳۲۲۷۷۵۹۲